Finals Week Schedule

FINAL EXAM SCHEDULE

Fall Semester

2023-24

 

 

Monday, December 18, 2023                        Regular Bell ScheduleTuesday, December 19, 2023   

               Period 0: 7:20 – 8:23

               Period 1: 8:30 – 10:30 

               Break: 10:30 – 10:43
 
               Period 5: 10:50 – 12: 50

               Lunch (Optional): 12:50 – 1:10

Wednesday, December 20, 2023 


               Period 0: 7:20 – 8:23

               Period 2: 8:30 – 10:30 

               Break: 10:30 – 10:43
 
               Period 6: 10:50 – 12: 50

               Lunch (Optional): 12:50 – 1:10


Thursday, December 21, 2023


               
Period 3: 8:30 – 10:30

               Break: 10:30 – 10:43

               Period 4: 10:50 – 12:50

               Lunch (Optional): 12:50 – 1:10

* Semester 1 Ends: December 21, 2023

** December 22, 2023: Montclair High School Closed for Winter Break